VELKOMMEN TIL INCOTERMS 2010

Incoterms, som er en forkortelse af ”International Commercial Terms”, er kort fortalt en betegnelse for standardiserede regler i købs- og salgsaftaler, og som i forbindelse med nationale og internationale transporter, definerer hvornår en risikoovergang finder sted, samt på hvilket tidspunkt man må antage den solgte vare for været leveret. Incoterms er ikke lovregler, men nogle standard handelsbetingelser. Derfor er det vigtigt, at det tydeligt skal fremgå af sælger/købers aftale at Incoterms er anvendt, da disse bestemmelser rent juridisk ellers ikke vil finde anvendelse.World mapICC LOGO

Incoterms er udarbejdet af International Chamber of Commerce (ICC), som er en verdensorganisation inden for erhvervslivet. ICC repræsenterer virksomheder af alle størrelser, og fra alle brancher, og deres hovedformål er at fremme fri handel og konkurrence samt modarbejde protektionisme.

Den første udgave af Incoterms så dagens lys i 1936 – sidenhen af denne udgave blevet redigeret flere gang, og senest pr. 1/1-2011, trådte den nuværende 2010 version i kraft. Hvilke ændringer der har været i forhold til 2000 udgaven kan du se under menupunktet “2000 vs. 2010″

Den dag i dag findes der 11 forskellige former for klausuler – du kan læse yderligere om disse ved at benytte menuen øverst på denne side. Skulle du have yderligere spørgsmål til Incoterms, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Incoterms samhandel

Sådan fungerer det

Køber og sælger indgår en handelsaftale – I handelsaftalen er det nødvendigt at aftale hvordan den købte vare skal leveres.

Køber og sælger blive enige om at anvende Incoterms, hvilket giver dem et klart overblik over hvornår varen er at betragte som leveret, hvem der skal betale for hvilke omkostninger, og hvornår risikoen for godset overgår fra sælger til køber.