admin

Incoterms 2000 vs. Incoterms 2010

Pr. 1. januar 2011 blev der implementeret en revideret udgave af den tidligere ”2000” version af Incoterms. Dette medførte en række konkrete ændringer i de enkelte klausuler, og antallet af disse blev desuden skåret ned fra 13 til 11. Ud røg klausulerne, DES, DDU, DEQ og DAF og ind kom ...

Read More »

DDP – Delivery Duty Paid

Fragtomkostninger ved DDP Sælgeren er forpligtet til at afholde alle fragt og fortoldningsomkostninger frem til godset er ankommet til den angivne sted. Sælger forpligter sig ikke til at aflæsse godset, hvorfor dette er for købers regning. Risikoovergang ved DDP Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er fortoldet og stillet ...

Read More »

DAP – Delivered At Place

Fragtomkostninger ved DAP Sælgeren er forpligtet til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til den angivne sted. Sælger forpligter sig ikke til at aflæsse godset, hvorfor dette er for købers regning. Risikoovergang ved DAP Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er er stillet til rådighed for ...

Read More »

DAT – Delivered At Terminal

Fragtomkostninger ved DAT Sælgeren er forpligtet til at til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til den angivne terminal. Sælger betaler frem til at godset er aflæsset fra det ankomne transportmiddel Risikoovergang ved DAT Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er aflæsset i fra transportmidlet i ...

Read More »

CIP – Carriage and Insurance Paid to

Fragtomkostninger ved CIP Sælgeren er forpligtet til at til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til det angivende bestemmelsessted. Sælgeren er ligeledes forpligtet til at tegne en vareforsikring til dækning for købers risiko for varens beskadigelse eller undergang under transporten. Risikoovergang ved CIP Risikoovergangen sker, i det ...

Read More »

CPT – Carriage Paid To

Fragtomkostninger ved CPT Sælgeren er forpligtet til at til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til det angivende bestemmelsessted. Risikoovergang ved CPT Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er overdraget til transportøren der er angivet af sælgeren. Kommentarer til CPT klausulen Der er ingen krav om ...

Read More »

CIF – Cost Insurance Freight

Fragtomkostninger ved CIF Sælgeren er forpligtet til at til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til ankomsthavnen. Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med losningen af godset, og den videre transport. Sælgeren er endvidere forpligtet til at tegne en forsikring med minimumsdækning for søtransporten Risikoovergang for CIF ...

Read More »

CFR – Cost And Freight

Fragtomkostninger ved CFR Sælgeren er forpligtet til at til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til ankomsthavnen. Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med losningen af godset, og den videre transport. Risikoovergang ved CFR Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er placeret på det af sælgeren ...

Read More »

FOB – Free On Board

Fragtomkostninger ved FOB Sælgeren er forpligtet til at stille godset til rådighed for køber når dette er lastet ombord på skibet i den angivne afgangshavn. Sælgeren holder alle omkostninger frem til dette punkt. Risikoovergang for FOB klausulen Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er placeret på det af køberen ...

Read More »

FCA – Free Carrier

Fragtomkostninger ved FCA Sælgeren står for alle omkostninger frem til og med lastning af godset på det første transportmiddel, som er tilvejebragt af køber. Køber står for alle yderligere transportomkostninger. Risikoovergang for FCA klausulen Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er læsset ombord på det første transportmiddel som er ...

Read More »