CFR – Cost And Freight

CFR - Cost and Freight

Fragtomkostninger ved CFR

Sælgeren er forpligtet til at til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til ankomsthavnen. Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med losningen af godset, og den videre transport.

Risikoovergang ved CFR

Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er placeret på det af sælgeren angivne skib i afgangshavnen, og godset er frakoblet fra lasteenheden.

Kommentarer til CFR klausulen

Denne Incoterm kan kun anvendes til brug ved søtransport, eller ved transport via indenlandske vandveje. Der er ingen forsikringspligt for sælger, men det anbefales at begge parter tegner en forsikring i hver deres risikoperiode. Omkostninger og risiko følger ikke hinanden. Sælger skal stå for eksportklareringen af godset.

Risikoovergang for incoterms