CIF – Cost Insurance Freight

CIF - Cost Insurance Freight

Fragtomkostninger ved CIF

Sælgeren er forpligtet til at til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til ankomsthavnen. Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med losningen af godset, og den videre transport. Sælgeren er endvidere forpligtet til at tegne en forsikring med minimumsdækning for søtransporten

Risikoovergang for CIF

Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er placeret på det af sælgeren angivne skib i afgangshavnen, og godset er frakoblet fra lasteenheden.

Kommentarer til CIF klausulen

Denne Incoterm kan kun anvendes til brug ved søtransport, eller ved transport via indenlandske vandveje. Sælger er forpligtet til at tegne en forsikring med minimumsdækning for søtransporten. Omkostninger og risiko følger ikke hinanden.

Risikoovergang for incoterms