CIP – Carriage and Insurance Paid to

 CIP - Carriage and Insurance Paid toFragtomkostninger ved CIP

Sælgeren er forpligtet til at til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til det angivende bestemmelsessted. Sælgeren er ligeledes forpligtet til at tegne en vareforsikring til dækning for købers risiko for varens beskadigelse eller undergang under transporten.

Risikoovergang ved CIP

Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er overdraget til transportøren der er angivet af sælgeren.

Kommentarer til CIP klausulen

Sælgeren er forpligtet til at tegne en vareforsikring til dækning for købers risiko for varens beskadigelse eller undergang under transporten. Sælger skal stå for eksportklareringen af godset. Omkostninger og risiko følger ikke hinanden.

Risikoovergang for incoterms