CPT – Carriage Paid To

CPT - Carriage paid to

Fragtomkostninger ved CPT

Sælgeren er forpligtet til at til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til det angivende bestemmelsessted.

Risikoovergang ved CPT

Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er overdraget til transportøren der er angivet af sælgeren.

Kommentarer til CPT klausulen

Der er ingen krav om tegning af transportforsikringer. Det anbefales dog at sælger tegner forsikring frem til og med læsningen på det første transportmiddel som er tilvejebragt af sælger, og det anbefales ligeledes at køber tegner forsikring for det videre transportforløb. Sælger skal stå for eksportklareringen af godset. Omkostninger og risiko følger ikke hinanden.

Risikoovergang for incoterms