DAP – Delivered At Place

DAP - Delivered At PlaceFragtomkostninger ved DAP

Sælgeren er forpligtet til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til den angivne sted. Sælger forpligter sig ikke til at aflæsse godset, hvorfor dette er for købers regning.

Risikoovergang ved DAP

Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er er stillet til rådighed for køber på det ankomne transportmidel på det angivne sted.

Kommentarer til DAP klausulen

Der er ingen forsikringspligt for sælger, men det anbefales at tegner en transportforsikring frem til det angivne sted. Sælger skal stå for eksportklareringen af godset. Klausulen DAP erstatter i 2010 versionen af Incoterms de tidligere anvendte DAF, DES og DDU klausuler.

Risikoovergang for incoterms