DAT – Delivered At Terminal

DAT - Delivered At TerminalFragtomkostninger ved DAT

Sælgeren er forpligtet til at til at afholde alle fragtomkostninger frem til godset er ankommet til den angivne terminal. Sælger betaler frem til at godset er aflæsset fra det ankomne transportmiddel

Risikoovergang ved DAT

Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er aflæsset i fra transportmidlet i den ankomne terminal

Kommentarer til DAT klausulen

Ordet terminal dækker i denne forbindelse over både kaj, lager, containerplads, vej/-, bane/-, luft/-terminal. Der er ingen forsikringspligt for sælger, men det anbefales at begge parter tegner en forsikring i hver deres risikoperiode. Sælger skal stå for eksportklareringen af godset. Klausulen DAT erstatter i 2010 versionen af Incoterms den tidligere anvendte DEQ klausul.

Risikoovergang for incoterms