DDP – Delivery Duty Paid

DDP - Delivery Duty PaidFragtomkostninger ved DDP

Sælgeren er forpligtet til at afholde alle fragt og fortoldningsomkostninger frem til godset er ankommet til den angivne sted. Sælger forpligter sig ikke til at aflæsse godset, hvorfor dette er for købers regning.

Risikoovergang ved DDP

Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er fortoldet og stillet til rådighed, for køber på det ankomne transportmidel på det angivne sted.

Kommentarer til DDP Klausulen

Der er ingen forsikringspligt for sælger, men det anbefales at tegner en transportforsikring frem til det angivne sted. Sælger skal stå for eksportklareringen såvel som fortoldningen på destinationen, af godset.

Risikoovergang for incoterms