FAS – Free Alongside Ship

FAS - Free Alongside Ship

Fragtomkostninger for FAS

Sælgeren er forpligtet til at stille godset til rådighed for køber når dette er placeret langs skibssiden, eller på en tilknyttet lasteplads i den angivne havn. Sælgeren holder alle omkostninger frem til dette punkt.

Risikoovergang ved FAS

Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er stillet til rådighed langs skibssiden, eller på en tilknyttet lasteplads i den angivne havn.

Kommentarer til FAS Klausulen

Denne Incoterm kan kun anvendes til brug ved søtransport, eller ved transport via indenlandske vandveje. Der er ingen forsikringspligt for sælger, men det anbefales at begge parter tegner en forsikring i hver deres risikoperiode. Sælger skal stå for eksportklareringen af godset.

Risikoovergang for incoterms