FCA – Free Carrier

FCA - Free Carrier

Fragtomkostninger ved FCA

Sælgeren står for alle omkostninger frem til og med lastning af godset på det første transportmiddel, som er tilvejebragt af køber. Køber står for alle yderligere transportomkostninger.

Risikoovergang for FCA klausulen

Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er læsset ombord på det første transportmiddel som er tilvejebragt af køber.

Kommentarer til FCA klausulen

Der er ingen krav om tegning af transportforsikringer. Det anbefales dog at sælger tegner forsikring frem til og med læsningen på det første transportmiddel som er tilvejebragt af sælger, og det anbefales ligeledes at køber tegner forsikring for det videre transportforløb. Sælger skal stå for eksportklareringen af godset.

Risikoovergang for incoterms