FOB – Free On Board

FOB - Free On Board
Fragtomkostninger ved FOB

Sælgeren er forpligtet til at stille godset til rådighed for køber når dette er lastet ombord på skibet i den angivne afgangshavn. Sælgeren holder alle omkostninger frem til dette punkt.

Risikoovergang for FOB klausulen

Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er placeret på det af køberen angivne skib i afgangshavnen, og godset er frakoblet fra lasteenheden.

Kommentarer til FOB klausulen

Denne Incoterm kan kun anvendes til brug ved søtransport, eller ved transport via indenlandske vandveje. Der er ingen forsikringspligt for sælger, men det anbefales at begge parter tegner en forsikring i hver deres risikoperiode. Sælger skal stå for eksportklareringen af godset.

Risikoovergang for incoterms